Drogi Czytelniku!

Ten blog zawiera materiały ze Spotkań Biblijnych, których treścią były czytania niedzielne.  Zauważyliśmy, że jeżeli przygotujemy się do słuchania Słowa Bożego przed niedzielą, inaczej je słyszymy kiedy jest odczytywane w kościele.  Jeśli w jakis sposób zgromadzone tu materiały są Tobie pomocne, chwała Panu! 

W kolumnie po prawej stronie są linki do niedziel według okresów roku liturgicznego. 

Lewa kolumna zawiera odnośniki do Ksiąg Nowego i Starego Testamentu, które są czytane w niedziele. Czasami ten sam fragment (szczególnie często odnosi się to do Psalmów) jest czytany w porządku roku liturgicznego i w święta, które odkrywają jego inne znaczenie, stąd też linki bezpośrednio do Ksiąg Pisma św.   

***
Copyright Note
1. Jeśli kopiujesz coś z tego bloga, myślę że jest fair podać odnośnik do oryginału. 
2. Autorzy nie odpowiadają za treść skopiowanej części wyrwanej z kontekstu. 
3. Ten blog nie jest oficjalną stroną żadnej z parafii, a teksty nie mają rangi oficjalnych wypowiedzi; są raczej formą dzielenia się wiarą w małej wspólnocie ludzi chcących na poważnie żyć Ewangelią. 

Uroczystość Najświętszej Trójcy A

Pan pośrodku nas
W pierwszym czytaniu (Wj 34, 4b–6. 8–9) słyszymy prośbę Mojżesza: „Jeśli łaskawy jesteś dla mnie, Panie, niech pójdzie Pan pośrodku nas”. I Bóg jest z nami!!! Jest i działa na sposób właściwy każdej epoce dziejów odkupienia. Bóg Ojciec jest obecny w dziele stworzenia. I w świecie stworzonym można odnaleźc ślady Jego obecności:
Z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich StwórcęGłupi już z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga: z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na dzieła nie poznali Twórcy... Urzeczeni pięknem [stworzeń] ... winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich Władca, stworzył je bowiem Twórca piękności; a jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw - winni byli z nich poznać, o ile jest potężniejszy Ten, kto je uczynił.  (Mdr 13, 1-5)