Rok Liturgiczny

W ciągu Roku Liturgicznego w Kościele wspominamy całą Historię Zbawienia: oczekiwanie na Mesjasza, misterium życia Jezusa na ziemi od Jego Narodzenia aż do Wniebowstąpienia i Zesłania Ducha Świętego i do oczekiwania na powtórne przyjście Pana na końcu czasów.
W Roku Liturgicznym mamy dwa cykle świąteczne: Bożonarodzeniowy (Adwent i Czas Bożego Narodzenia) oraz Paschalny (Wielki Post i Czas Wielkanocny), które podkreślają Tajemnice życia Syna Bożego. Adwent obejmuje 4 niedziele przed Bożym Narodzeniem. Czas Bożego Narodzenia kończy się Niedzielą Chrztu Pańskiego (niedziela po uroczystości Trzech Króli). Święto Zmartwychwstania Pana jest obchodzone w niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca - to powoduje, że nie mamy stałej daty Wielkanocy. Wielki Post rozpoczyna się w środę popielcową i trwa 40 dni aż do Niedzieli Męki Pańskiej, która otwiera Wielki Tydzień - liturgia prowadzi nas do szczytu Misterium Paschalnego: Meki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Radość Wielkanocy rozciąga się na 50 kolejnych dni, aż do Zesłania Ducha Świętego. Po tym mamy długi Czas Zwykły, aż do ostatniej niedzieli Roku Liturgicznego - Niedzieli Chrystusa Króla.


Schemat Roku Liturgicznego
Kolejny Rok Liturgiczny rozpocznie się Pierwszą Niedzielą Adwentu (27 listopadaa 2016). Środa Popielcowa w roku 2017 wypada 1 marca, Wielkanoc - 16 kwietnia, Zesłanie Ducha Świętego 4 czerwca. Czytania niedzielne w tym roku będą według cyklu A (dwa słowa wyjaśnienia tutaj), w dni powszednie - rok I.