Uroczystość Najświętszej Trójcy A

Pan pośrodku nas
W pierwszym czytaniu (Wj 34, 4b–6. 8–9) słyszymy prośbę Mojżesza: „Jeśli łaskawy jesteś dla mnie, Panie, niech pójdzie Pan pośrodku nas”. I Bóg jest z nami!!! Jest i działa na sposób właściwy każdej epoce dziejów odkupienia. Bóg Ojciec jest obecny w dziele stworzenia. I w świecie stworzonym można odnaleźc ślady Jego obecności:
Z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich StwórcęGłupi już z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga: z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na dzieła nie poznali Twórcy... Urzeczeni pięknem [stworzeń] ... winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich Władca, stworzył je bowiem Twórca piękności; a jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw - winni byli z nich poznać, o ile jest potężniejszy Ten, kto je uczynił.  (Mdr 13, 1-5)

III Niedziela Wielkanocna A

Spotkanie w drodze
Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. 
  • "być w drodze" - co to znaczy dla mnie: być w drodze? Nasze życie jest drogą, pielgrzymowaniem... Gdzie idziemy? Uciekamy, jak uczniowie z dzisiejszej Ewangelii?