Ludzie Biblii

Biblia to fascynująca Księga o tym, jak Bóg wkracza w historię życia człowieka. Kolejne postacie, które spotykamy na kartach Biblii, są świadkami dialgu, jaki Bóg prowadzi z człowiekiem, są mistrzami wiary dotykającej bardzo konkretnego ludzkiego życia. Ich doświadczenie wiary jest w jakimś sensie także naszym udziałem - czytając kolejne księgi Biblii możemy w nich zobaczyć, jak w zwierciadle, historę naszego życia - historię dialogu Boga i człowieka, która ciągle trwa.

Noe   Abraham   Jakub   Józef   Mojżesz   Jozue   Dawid   Judyta   Estera   Hiob   Izajasz   Jeremiasz   Maryja   Paweł