Lectio Divina

Jak czytać Pismo święte?
Jak słuchać, aby usłyszeć?
Kościół oferuje nam bardzo konkretną pomoc w postaci sprawdzonych przez wieki sposobów czytania Biblii. Czytania nie tylko jako lektury, a nawet nie tylko jako formy modlitwy. Lectio Divina - Boże czytanie - to modlitewne, pogłębione czytanie Pisma świętego, które nie kończy się na przeczytaniu tekstu, ale prowadzi nas dalej - do spotkania z Bogiem, do przemiany życia.


Lectio Divina to sposób życia 
w rytmie czytanego 
- a lepiej jeszcze powiedzieć: słuchanego Słowa. 

Linki w tym tekście prowadzą do stron dedykowanych praktyce Lectio Divina jako modlitwy indywidualnej Pismem świętym oraz Lectio Divina praktykowanego we wspólnocie. Pomocne w wydobywaniu całego bogactwa świętego tekstu jest posługiwanie się marginaliami - zapiskami umieszczonymi na marginesach kart Pisma świętego, odnoszącymi do innych miejsc w Biblii, gdzie dany temat jest poruszany. Kolejna strona jest poświęcona Skrutacji Pisma świętego - metodzie modlitwy, wykorzystującej marginalia zawarte w Biblii Jerozolimskiej

Linki do: